ACI CardPosebna pogodnost za članove ACI-ja

Što je ACI Card?

ACI Card je članska kartica namijenjena isključivo nautičarima koji su sklopili Ugovor o korištenju godišnjeg veza za jednu od ACI marina ili Ugovor o korištenju veza u trajanju od 9 mjeseci u ACI marini Skradin.

Charter tvrtke, odnosno plovila charter tvrtki smještena na godišnjem vezu u ACI marinama također ostvaruju pravo na ACI Card kao i na sve pogodnosti predviđene ACI Cardom.

Smart ACI Card

Novi Smart ACI Card je smart kartica s digitalnim čipom koji omogućava trenutno prenošenje podataka u recepcijski program.

Novu ACI Card karticu potrebno je odmah pri privezivanju predočiti mornaru na gatu. Mornar putem digitalnog čitača očitava podatke vašeg plovila koji se trenutno upisuju u recepcijski program. Digitalnim unosom podataka u recepcijski program skraćuje se i vrijeme čekanja prilikom plaćanja dnevnog veza.

Prednosti za korisnike ACI Card-a

Predočenjem ACI Card-a korisnik ostvaruje pravo na slijedeće prednosti:

ACI Card popusti

 • ACI Card 50% popust na cijene dnevnog veza u moru u ACI marinama Umag i Opatija tijekom 2017. godine
 • ACI Card 30% popusta na cijene dnevnog veza u moru u ACI marini Šimuni tijekom 2017. godine
 • ACI Card 20% popusta na cijene dnevnog veza u moru u svim ostalim ACI marinama tijekom 2017. godine
 • ACI Card 50% popusta na cijenu dnevnog, mjesečnog i polugodišnjeg smještaja plovila na kopnu ostvaruju imaoci ugovora o korištenju godišnjeg veza u moru u svojoj matičnoj marini ili u nekoj drugoj ACI marini u skladu s raspoloživim kapacitetima odabrane marine tijekom trajanja ugovora o godišnjem vezu u moru
 • ACI Card popust u iznosu od 500 eura na cijenu godišnjeg veza za sljedeću godinu ostvaruje gost koji posreduje pri dolasku novog klijenta na godišnji vez u jednu od sljedećih ACI marina: Umag, Opatija, Cres, S. Draga, Šimuni, Milna i Vrboska
 • ACI Card 50% popust na smještaj u apartmanima u ACI marini Cres u periodu 01.10. – 31.03.

ACI Card pogodnosti

 • mogućnost rezervacije dnevnog veza putem ACI online servisa bez naknade*
 • jedno parkirno mjesto u marini za osobno vozilo vlasnika plovila iz Ugovora o godišnjem vezu, ovisno o mogućnostima marine (nije primjenjivo za vozila charter tvrtki i korisnika njihovih plovila)
 • 3 dana besplatnog veza u moru u matičnoj marini za vrijeme trajanja ugovora o korištenju godišnjeg veza na kopnu
 • 3 dana besplatnog veza na kopnu u matičnoj marini ili u nekoj drugoj ACI marini (najam brodskih ležaljki se ne naplaćuje) za vrijeme trajanja ugovora o korištenju godišnjeg veza u moru, koji se, u slučaju korištenja dvije operacije dizalice/travel lifta, pridodaju danima uključenim u uslugu dizalice/travel lifta, što ukupno iznosi 6 dana smještaja na kopnu
 • *naknada se na ACI online booking servisu naplaćuje, a povrat plaćene naknade i 20% popusta na dnevni vez ostvaruje se na recepciji ACI marine predočenjem ACI Carda