Struktura

Struktura

Tijela društva

·        Uprava

o   Kristijan Pavić, član uprave – direktor

 

·        Nadzorni odbor

o   Dražen Ivanušec, predsjednik

o   Dobrica Rončević, zamjenik predsjednika

o   Marijeta Hladilo, članica

o   Tomislav Ninić, član

o   Edo Karuza, član

 

·        Revizijski odbor

o   Marijeta Hladilo, članica

o   Dobrica Rončević, član

o   Davor Vašićek, član

 

·        Glavna skupština

o   Predsjednik Glavne skupštine:  Gari Cappelli, ministar turizma

o   Zamjenik predsjednika Glavne skupštine:  Oleg Butković,  ministar mora, prometa i infrastrukture

 

Ustroj ACI d.d.

ACI je jedinstven sustav u čijem sastavu se nalaze 22 marine rasprostranjene na potezu od Umaga do Dubrovnika što ACI čini najvećim lancem marina na Mediteranu. Na čelu svake marine je direktor marine. U Opatiji, sjedištu društva, nalaze se zajedničke službe koje na čelu s članom uprave – direktorom upravljaju cijelim sustavom.

·        Odjel za financijsko ekonomske poslove, direktor Robert Galović

·        Odjel za marketing i korporativne komunikacije, direktorica Gracia Krainer

·        Odjel za pravne poslove, ljudske potencijale i stratešku nabavu, direktor Dražen Tomić

·        Odjel nautike, direktor Branimir Mađer

Ažurnu dioničku strukturu ACI d.d. možete naći na stranicama Središnjeg klirinškog depozitnog društva (www.skdd.hr).

 

 

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube