ACI CardPosebna pogodnost za članove ACI-ja

Što je ACI Card?

ACI Card je članska kartica namijenjena isključivo fizičkim i pravnim osobama koje su sklopile Ugovor o korištenju godišnjeg veza za jednu od ACI marina, Ugovor o korištenju veza u trajanju od 9 mjeseci u ACI marini Skradin ili godišnju kombinaciju Polugodišnjeg ugovora za vez u moru i Polugodišnjeg ugovora za vez na kopnu, a kojima plovilo ne služi u gospodarske svrhe već za osobne potrebe.

Smart ACI Card

Novi Smart ACI Card je smart kartica s digitalnim čipom koji omogućava trenutno prenošenje podataka u recepcijski program.

Novu ACI Card karticu potrebno je odmah pri privezivanju predočiti mornaru na gatu. Mornar putem digitalnog čitača očitava podatke vašeg plovila koji se trenutno upisuju u recepcijski program. Digitalnim unosom podataka u recepcijski program skraćuje se i vrijeme čekanja prilikom plaćanja dnevnog veza.

Prednosti za korisnike ACI Card-a

Predočenjem ACI Card-a korisnik ostvaruje pravo na slijedeće prednosti:

ACI Card paketi dnevnog veza*

 • 1+1 gratis u ACI marinama: Umag i Opatija
 • 2+1 gratis u ACI marinama: Pomer, Cres, S. Draga, Šimuni, Žut, Piškera, Vrboska, „Veljko Barbieri“ Slano
 • 3+1 gratis u ACI marinama: Pula, Rab, Jezera, Vodice, Trogir, Milna
 • 4+1 gratis u ACI marinama: Rovinj, Skradin, Split, Palmižana, Korčula, Dubrovnik

ACI Card pogodnosti

 • rezervacija dnevnog veza bez naknade** putem ACI Mobile App i ACI online servisa
 • jedno parkirno mjesto u marini za osobno vozilo vlasnika plovila iz Ugovora, ovisno o mogućnostima marine
 • 3 dana besplatnog veza u moru u matičnoj marini za vrijeme trajanja ugovora o korištenju godišnjeg veza na kopnu
 • 3 dana besplatnog veza na kopnu u matičnoj marini ili u nekoj drugoj ACI marini (najam brodskih ležaljki se ne naplaćuje) za vrijeme trajanja ugovora o korištenju godišnjeg veza u moru, koji se, u slučaju korištenja dvije operacije dizalice/travel lifta, pridodaju danima uključenim u uslugu dizalice/travel lifta, što ukupno iznosi 6 dana smještaja na kopnu

ACI Card popusti

 • 50% popusta na cijenu dnevnog, mjesečnog i polugodišnjeg*** smještaja plovila na kopnu ostvaruju imaoci ugovora o korištenju godišnjeg veza u moru / devetomjesečnog veza u ACI marini Skradin / kombinacije polugodišnjeg zimskog i ljetnog veza u svojoj matičnoj marini ili u nekoj drugoj ACI marini u skladu s raspoloživim kapacitetima odabrane marine tijekom trajanja ugovora o godišnjem vezu u moru****
 • 4.000 HRK popusta na cijenu godišnjeg veza za sljedeću godinu ostvaruje gost koji posreduje pri dolasku novog klijenta na godišnji vez u jednu od sljedećih ACI marina: Umag, Opatija, Cres, S. Draga, Šimuni, MilnaVrboska i “Veljko Barbieri” Slano
 • 50% popust na smještaj u apartmanima u ACI marini Cres u periodu 01.10. – 31.03.

*vrijedi isključivo za uzastopne dane dnevnoga veza, ne vrijedi za sidrišta Žut i Vozarica

**naknada se na ACI online booking servisu naplaćuje, a povrat plaćene naknade za rezervaciju ostvaruje se na recepciji ACI marine predočenjem ACI Carda

***osim u ACI marinama Umag i Dubrovnik

****ne vrijedi u slučaju korištenja godišnje kombinacije Polugodišnjeg ugovora za vez u moru i Polugodišnjeg ugovora za vez na kopnu