ACI d.d. – korisnik Europskih fondova

ACI d.d. ponosni je korisnik Europskih fondova za regionalni razvoj namijenjenih pružanju potpore obnovi i revitalizaciji kulturne baštine na projektu „SKALA – nova kulturno-turistička destinacija u Komolcu, Dubrovnik“.

U nastavku slijede poveznice na kronološki pregled:

  1. ACI-ju odobrena sredstva Europskih fondova u iznosu od 2,7 milijuna kuna za obnovu ljetnikovca Sorkočević u ACI marini Dubrovnik!
  2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ljetnikovca Sorkočević – prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima
  3. SKALA- nova kulturno-turistička destinacija u Komolcu, Dubrovnik

 

 

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti