ACI – društveno odgovorno poslovanje i zaštita okoliša

aci-zastita-okolisa

Svaki drugi inozemni nautičar hrvatskom obalom Jadrana plovio je čak šest puta ili više. Bezbrojni zaljevi i uvale, rajske plaže i druge ljepote netaknute prirode iz koje izvire i gastronomska ponuda koja sljubljuje najbolje od mediteranske i kontinentalne kuhinje mame nautičare da svaki put iznova otkrivaju hrvatski Jadran a svoja iskustva prenose dalje.

Nautički turizam kontinuirano raste, broj plovila i nautičara koji uživaju u ljepotama Jadrana sve je veći, raste zadovoljstvo i nautičara i turističkih djelatnika, no pritisak na tu višekratno opjevanu prirodu je značajan.

Uz sve pozitivne atribute razvoja nautičkog turizma javljaju se i izazovi očuvanja te naše prelijepe prirode jer priroda može apsorbirati samo određenu količinu nus pojava ubrzanog razvoja. I zato nautički turizam danas iziskuje sve veću potrebu odgovornosti prema prirodi jer jedino ekološki savjesno ponašanje čovjeka prema prirodi može biti osnovni uvjet daljnjeg razvoja ove vrste selektivnog turizma.

ACI, kao najveći sustav marina na Mediteranu te vodeća hrvatska nautička tvrtka koja tijekom sezone ugosti i preko 400.000 nautičara, ima veliku odgovornost naspram zaštite i očuvanja okoliša u kojem djeluje.

Kroz različite vrste aktivnosti i djelovanja ACI kontinuirano radi na osvješćivanju i nautičara i zaposlenika o potrebi očuvanja prirodnih ljepota prirode koja okružuje destinacije u kojima se ACI marine nalaze te već niz godina poseban naglasak stavlja na brigu o zaštiti okoliša, posebice morskog.

Uz niz aktivnosti s ciljem očuvanja okoliša koje ACI provodi već dugi niz godina, ove godine započeta je i nova suradnja sa udrugom Green Sail koja okuplja različite aktere nautičkog turizma kako bi zajedničkim djelovanjem utjecali na razvoj održivog turizma odnosno razvoj nautičkog sektora s minimalnim utjecajem na more i morski okoliš.

Primarni cilj Green Sail inicijative je stvaranje ekološki prihvatljivih praksi u postupanju sa otpadom, posebice kroz podizanje svijesti za brigu o okolišu kod nautičara, zaposlenika i poslovnih partnera.

Kroz edukacije u marinama te aktivnosti koje se provode putem charter agencija kako bi se i gosti na plovilima educirali o potrebi prikupljanja i sortiranja otpada te važnosti očuvanja ekosustava, inicijativa ima za cilj promovirati i poticati svjesnost važnosti uloge svih sudionika te raznih mogućnosti za savjesno odgovorno djelovanje koje će kao rezultat imati smanjenje negativnih ljudskih učinaka na prirodu.

I vi ste dio tog prelijepog eko sustava. Stoga, priključite se inicijativi, uživajte u krstarenju i dajte svoj mali doprinos očuvanju okoliša.

Hvala Vam što reciklirate!

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti