ACI novosti - Natjecaji

 

N A T J E Č A J za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Pomer

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d. Rudolfa Strohala 2 51000 Rijeka raspisuje N A T J E Č A J za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Pomer 1. U zatvorenom prostoru površine 440,62 m², te otvorene terase površine 159,70 m² moguće je ob...

Objavljeno: 14.01.2019.
Kategorije: Istaknute vijesti, Natjecaji

Natječaj za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Dubrovnik

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d. Rudolfa Strohala 2 51000 Rijeka raspisuje NATJEČAJ za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Dubrovnik U zatvorenom prostoru površine 320,00 m² koji se sastoji od prizemlja i kata te otvorene terase u prize...

Objavljeno: 05.12.2018.
Kategorije: Natjecaji

N A D M E T A NJ E ZA ODABIR OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

ACI d.d. raspisuje NADMETANJE ZA ODABIR OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 1. OPĆI PODACI 1.1. Podaci o Naručitelju Naziv i sjedište Naručitelja: ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d., 51410 Opatija, M. Tita 151 Telefon: +385 51 271-288 Telefaks: +385 51 271-824 Inter...

Objavljeno: 12.11.2018.
Kategorije: Natjecaji

Nadmetanje za izvođenje radova rekonstrukcije glavnog lukobrana u ACI marini Korčula

ACI d.d. raspisuje   N A D M E T A NJ E ZA IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE GLAVNOG LUKOBRANA U ACI MARINI KORČULA   1.           OPĆI PODACI 1.1.       Podaci o Naručitelju Naziv i sjedište Naručitelja: ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d., 51410...

Objavljeno: 09.11.2018.
Kategorije: Natjecaji

NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u ACI marini Jezera

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d. raspisuje NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u   ACI marini Jezera U zatvorenom prostoru površine 257,00 m² i otvorenom prostoru površine 398,00 m² moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost. Prostor nij...

ACI d.d. raspisuje natječaj za kupnju plovila JOD 35 - VII

Temeljem Odluke Uprave r.br. 15/11/2017 od 16. studenog 2017. godine ACI d.d. raspisuje   N A T J E Č A J – VII.    za prodaju „plovila Jeanneau One Design 35 (JOD 35) sa pripadajućom opremom“ u vlasništvu ACI d.d. I. ACI d.d. raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju ...

Objavljeno: 21.09.2018.
Kategorije: Natjecaji

Natječaj ACI marina Pula

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. M. Tita 151 51410 Opatija raspisuje N A T J E Č A J za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Pula U zatvorenom prostoru površine 145,20 m² koji se sastoji od prizemlja, te otvorene terase u prizemlju površine 100,00 m², kao ...

Javni natječaj/Javni poziv za financiranje projekata udruga i zaklada iz donacija ACI d.d. u 2018. godini – drugo polugodište

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2018. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem Udruge suk...

Objavljeno: 31.08.2018.
Kategorije: Natjecaji

ACI d.d. raspisuje natječaj za kupnju plovila JOD 35 - VI

Temeljem Odluke Uprave r.br. 15/11/2017 od 16. studenog 2017. godine ACI d.d. raspisuje   N A T J E Č A J – VI.    za prodaju „plovila Jeanneau One Design 35 (JOD 35) sa pripadajućom opremom“ u vlasništvu ACI d.d. I. ACI d.d. raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju s...

Objavljeno: 08.08.2018.
Kategorije: Natjecaji

NATJEČAJ za dostavu ponuda za zakup poslovnog prostora

Temeljem Odluke Uprave od dana 01. kolovoza 2018. godine ACI d.d. raspisuje N A T J E Č A J za dostavu ponuda za zakup poslovnog prostora I. PREDMET NATJEČAJA Unajmljivanje poslovnog prostora za potrebe sjedišta Društva ACI d.d. Poslovni prostor mora zadovoljavati sljedeće uvjete: 1. I. zona (g...

Objavljeno: 02.08.2018.
Kategorije: Natjecaji

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti