I mi možemo učiniti razliku – ACI d.d. i Green Sail inicijativa sklopili Sporazum o suradnji

Green Sail je inicijativa pokrenuta kao potpora aktivnostima koje vode prema razvoju održivog turizma unutar nautičkog sektora u Hrvatskoj, s naglaskom na ekološki odgovorno korištenje Jadranskog mora i morskog okoliša.

Cilj našeg zajedničkog djelovanja je promoviranje odgovornog upravljanja otpadom u ACI marinama kroz sprječavanje nastanka otpada, zaštitu mora od otpada, posebice plastike i mikroplastike, pravilno zbrinjavanje otpada, podizanje svijesti o zaštiti okoliša u marinama. Poseban fokus stavlja se na promociju recikliranja u marinama kako bi se osiguralo da otpad bude pravilno zbrinut daleko od mora.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti