N A T J E Č A J za prodaju „plovila Jeanneau One Design 35

Temeljem Odluke Uprave r.br. 15/11/2017 od 16. studenog 2017. godine ACI d.d. raspisuje

N A T J E Č A J

za prodaju „plovila Jeanneau One Design 35 (JOD 35) sa pripadajućom opremom“ u vlasništvu ACI d.d.

I. ACI d.d. raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju sljedećih plovila JOD 35 sa pripadajućom opremom:

Rb. Naziv plovila Registarska oznaka Godina proizvodnje
1. UMAG 462 CS 1997.
2. DUBROVNIK 466 CS 1997.
3. OPATIJA 464 CS 1997.
4. VODICE 463 CS 1997.
5. TROGIR 468 CS 1997.
6. JEZERA 469 CS 1997.
7. KORČULA 470 CS 1997.
8. SKRADIN 473 CS 1998.
9. VRBOSKA 471 CS 1997.
10. ROVINJ 465 CS 1997.
11. SPLIT 467 CS 1997.

Specifikacija plovila:

Tip plovila: regatna brodica na jedra s kabinom
Model plovila:     Jeanneau One Design 35
Proizvođač: Jeanneau – FR
Godina proizvodnje: 1997. – 1998.
Stanje: u upotrebi
Lokacija plovila: ACI marina Cres
Tehnički podaci
Trup: PVC sendvič, stakloplastika ojačana karbonom, bijele boje
Paluba: PVC pjena u stakloplastici, ojačana karbonskim vlaknima
Nadgrađe: PVC pjena u stakloplastici, ojačano karbonskim vlaknima
Unutrašnjost: šperploča s tik furnirom
Dužina preko svega   10,60 m
Dužina na vodenoj liniji 9,05 m
Širina preko svega 3,50 m
Gaz 1,95 m
Deplasman 3650 kg
Jedra Glavno jedro: 2 x One Sail Millenium Carbon, površine 41,6 m²;

Genova 150%: 1 x One Sail Millenium Carbon i 1 x dacron, površine 30,30 m²

Spinaker: 78,4 m²;

Olujni flok: 6 m².

Motor Yanmar 2GM20 – 13,6 kW (18,5 KS)
Oprema Navigacijski sustav Raymarine ST60+, radiostanica Ray 54E, splav za spašavanje za 8 osoba

 

Početna jedinična cijena za kupnju pojedinog plovila iznosi 136.600,00 kn (bez PDV-a).

II. Uvjeti natječaja:

– Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe.
– Zainteresirani Ponuditelji mogu podnijeti pisanu ponudu za jedno ili više ponuđenih plovila.
– Plovila se izlažu prodaji po sistemu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
– Pravo na kupnju plovila ostvaruje onaj Ponuditelj koji za određeno plovilo ponudi najpovoljniju (najvišu) cijenu koja je iznad utvrđene početne cijene.
– Ponuditelji moraju uplatiti iznos od 10.000,00 kn kao jamstvo za ozbiljnost ponude na račun ACI d.d., IBAN: HR05 2484 0081 1020 3365 2, Raiffeisenbank Austria d.d. Na uplatnici je potrebno navesti naziv/ime i adresu ponuditelja, poziv na broj: 80 (OIB ponuditelja) i naznaku svrhe uplate: Jamstvo za ozbiljnost ponude za kupnju plovila Jeanneau One Design 35.
– Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude neće se razmatrati.
– Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćeni iznos jamstva biti će vraćen u roku od 7 dana od donošenja odluke o odabiru. Odabranom Ponuditelju uplaćeni iznos jamstva za ozbiljnost ponude uračunava se u kupoprodajnu cijenu.
– Ponuditelj koji ostvari pravo kupnje plovila dužan je s ACI d.d. zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 dana od prijema obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.
– Plaćanje kupoprodajne cijene kupac se obvezuje izvršiti u roku od 15 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.
– Ako odabrani Ponuditelj odustane od ponude, ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u roku , uplaćeni iznos jamstva se ne vraća.
– Kupac je dužan preuzeti plovilo u ACI marini Cres, najkasnije u roku od 8 dana od uplate kupoprodajne cijene. Rizik i korist za prodano plovilo prelazi na kupca u trenutku uplate kupoprodajne cijene, a od tog trenutka kupac snosi i sve terete vezane za pravo vlasništva na plovilu.
– Obvezu plaćanja poreza na kupnju plovila i drugih davanja te trošak upisa vlasništva snosi Kupac.

III. Sadržaj ponude:

– Ime, prezime, prebivalište i OIB Ponuditelja, odnosno naziv, sjedište i OIB za pravne osobe.
– Predmet ponude: Plovila Jeanneau One Design 35 sa pripadajućom opremom
– Naziv plovila za koje/koja se podnosi ponuda, ponuđena jedinična cijena plovila (bez PDV-a) te ukupni ponuđeni iznos (kupoprodajna cijena) izražen u kunama (bez PDV-a). Ponuđeni iznos će se u kupoprodajnom ugovoru uvećati za PDV.
– Preslika važeće osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno registracije za pravne osobe, ne starija od 30 dana.
– Potvrda o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 kn.
– Vlastoručno potpisana Izjava da je izvršen pregled plovila te o prihvaćanju svih uvjeta ovog natječaja.

IV. Dostava ponude

Ponuda za natječaj dostavlja se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU PLOVILA JEANNEAU ONE DESIGN 35“ na adresu sjedišta društva ACI d.d., Maršala Tita 151, 51410 Opatija.

V. Rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda je 6. prosinca 2017. godine do 15:00 sati. U navedenom roku ponude trebaju prispjeti na adresu sjedišta društva.

VI. Otvaranje ponuda

Nije predviđeno javno otvaranje ponuda, a otvaranje će se obaviti u roku od 5 radnih dana od isteka roka za dostavu ponuda. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VII. Objava rezultata natječaja

O rezultatima odabira Ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.

VIII. Pregled plovila

Pregled plovila može se izvršiti u ACI marini Cres, Ovala Sv. Benedikta 3, 51557 Cres, radnim danom od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu na mob. 098 457 905.

ACI d.d. pridržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne izabere niti jednog Ponuditelja.

 

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti