Natječaj za davanje na korištenje prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – PONIŠTEN

Objavljeno: 16.12.2015

Kategorije:Natjecaji

ACI d.d. raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje na korištenje prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – restorana u ACI marinama POMER, CRES, PIŠKERA I VELJKO BARBIERI (Slano)

Predmet natječaja:

Prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti:

 • slijedeći novi vizualni identitet ACI marina i postavljajući nove standarde u ugostiteljstvu, ACI u sezoni 2016. otvara 4 novouređena restorana. Restorani se nalaze u sklopu ACI marina i biti će opremljeni  svim potrebnim inventarom, opremom i namještajem (osim sitnim inventarom).

1. ACI marina POMER – restoran se sastoji od zatvorenog prostora površine 440,62 m2 te otvorenog prostora – terase površine 160,80 m2.

 • Početni iznos mjesečne naknade za korištenje predmetnog prostora iznosi 18.700 kn bez PDV-a.
 • Predviđeni početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti je 01. lipnja 2016. godine.
 • Prostor se daje na korištenje u razdoblju od tri godine.

2. ACI marina CRES – restoran se sastoji od zatvorenog prostora površine 231,40 m2 te otvorenog prostora – terase površine 368 m2. U sklopu navedenih površina nalazi se i caffe bar.

 • Početni iznos mjesečne naknade za korištenje predmetnog prostora iznosi 12.000 kn bez PDV-a.
 • Predviđeni početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti je 01. svibnja 2016. godine.
 • Prostor se daje na korištenje u razdoblju od tri godine.

3. ACI marina PIŠKERA – restoran se sastoji od zatvorenog prostora površine 228 m2 te otvorenog prostora – terase površine 223 m2. Početni iznos mjesečne naknade za korištenje predmetnog prostora iznosi 9.000 kn bez PDV-a.

 • Predviđeni početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti je 01. svibnja 2016. godine.
 • Prostor se daje na korištenje u razdoblju od tri godine.

4. ACI marina VELJKO BARBIERI u Slanom – restoran se nalazi u sklopu novoizgrađene ACI marine VELJKO BARBIERI u mjestu Slano. Sastoji se od zatvorenog prostora površine 206,75 m2 te otvorenog prostora – terase površine 113 m2.

 • Početni iznos mjesečne naknade za korištenje predmetnog prostora iznosi 18.700 kn bez PDV-a.
 • Predviđeni početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti je 01. svibnja 2016. godine.
 • Prostor se daje na korištenje u razdoblju od tri godine.

Uvjeti natječaja:

 • Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje navedene djelatnosti u RH.
 • Mjesečna naknada za korištenje prostora plaća se mjesečno unaprijed.

Sadržaj ponude:

 • a/ Naziv, sjedište i OIB za pravne osobe, odnosno ime, prezime, prebivalište i OIB, za fizičke osobe,
 • b/ Izvod iz sudskog registra trgovačkih društava ili obrtnicu (dokumenti ne stariji od mjesec dana od dana oglašavanja natječaja) u originalu ili ovjerenoj preslici,
 • c/ Ponuđeni iznos iznad početne cijene mjesečnog iznosa za korištenje izražen u HRK bez PDV-a,
 • d/ Potvrda porezne uprave o stanju duga (ne stariju od 30 dana od dana oglašavanja natječaja),
 • e/ Izvješća o bonitetu: BON-1 za 2014. godinu i BON-2 ne stariji od 30 dana od dana oglašavanja natječaja,
 • f/  Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
 • g/ Pisani prijedlog gastro orijentacije restorana,
 • h/ Pisani prijedlog strategije vođenja ugostiteljskog objekta (osmišljavanje ponude).

Podaci navedeni od  c/ do h/ biti će kriteriji za odabir najpovoljnije ponude.

Dostava ponude

Ponuda za natječaj dostavlja se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE PROSTORA – RESTORANA U ACI MARINI (navesti za koju se ACI marinu ponuda podnosi) na adresu sjedišta društva: ACI d.d. – Maršala Tita 151 – 51410 Opatija

Rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda je 15. siječanj 2016. godine, do 14.00 sati, do kada ponude moraju biti zaprimljene na gore navedenu adresu. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda

Nije predviđeno javno otvaranje ponuda, a otvaranje će se obaviti u roku od 3 radna dana od proteka roka za dostavu ponuda.

Objava rezultata natječaja

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključenja natječaja. O rezultatima odabira ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.

Pregled prostora

Lokacije prostora se mogu razgledati radnim danom od 9,00 do 14,00 sati:

Ostali uvjeti

S odabranim ponuditeljem zaključiti će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Odabrani ponuditelj biti će obvezan po potpisivanju ugovora dostaviti dvije solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn.

ACI d.d. zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne izabere niti jednog ponuditelja.

 

OPATIJA, 16.12.2015.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti