Natječaj za novootvorena radna mjesta u ACI marini „VELJKO BARBIERI“ – Slano – 02.03.2016.

Objavljeno: 02.03.2016

Kategorije:Natjecaji

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d., Opatija, Maršala Tita 151,

Opatija, 02.03.2016. godine

Uprava ACI d.d. raspisuje

NATJEČAJ

za novootvorena radna mjesta
u ACI marini „VELJKO BARBIERI“ – Slano

1. Mornar I (2 izvršitelja)

– radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezan
probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Za navedeno radno mjesto utvrđeni uvjeti za obavljanje poslova su:

Ad 1. Stručna sprema: SSS pomorske, tehničke ili druge struke
Radno iskustvo: 1 godina
Potrebna razina znanja stranih jezika: dobro govorno sporazumijevanje na
engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku
Posebna znanja i vještine: položen ispit za voditelja brodice B kategorije,
poznavanje pomorskih vještina
Potrebni dokumenti (isprave):
– molba za zaposlenje sa opisom motivacije
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme i potrebnih znanja i vještina
– elektronički zapis HZMO podataka o radnom stažu
NAPOMENA:
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune prijave neće se razmatrati kao ni prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja. Također se neće razmatrati prijave kandidata koji se ne odazovu pozivu na razgovor. Poslodavac bira kandidate na temelju dostavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta i razgovora s kandidatima. Kandidati koji nemaju položen ispit za voditelja brodice tražene kategorije, dužni su ga položiti u roku od tri mjeseca od zaključenja ugovora o radu.
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja razgovora najmanje tri dana prije održavanja istog.
Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici zaključno s 09.03.2016. godine, na adresu: ACI d.d. Opatija, M. Tita 151, 51410 Opatija, s naznakom: Za natječaj za radno mjesto – ACI marina „Veljko Barbieri“ – Slano.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti