NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u ACI marini Jezera

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u 

 ACI marini Jezera

U zatvorenom prostoru površine 257,00 m² i otvorenom prostoru površine 398,00 m² moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost. Prostor nije opremljen tehnologijom kuhinje niti inventarom.

Početna visina mjesečne naknade iznosi 9.825,00 kn.

Navedenu djelatnost moguće je obavljati u razdoblju od najmanje pet godina. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Ostali uvjeti:

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

  • Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
  • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
  • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • BON 1 za 2017. godinu,
  • Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
  • plan gastro orijentacije i aktivnosti vezanih za ugostiteljsku djelatnost koja će se obavljati u prostoru
  • plan ulaganja u tehnologiju kuhinje i inventara s predviđenom visinom investicije u prostor

 

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 022/439-297.

Prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se uzima u viđenom stanju i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

 

Rok za podnošenje ponuda je 09. studenog 2018. godine do 15 sati.

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do navedenog roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Maršala Tita 151, 51410 Opatija s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI JEZERA – ugostiteljska djelatnost“

 

Nepravovremene ponude neće se razmatrati, a ACI d.d. zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju ili pojašnjenja i dopunu iste. ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

ACI d.d. ima pravo odabrati korisnika koji najbolje odgovara viziji poslovanja i razvoja ACI marine Jezera.

Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

Ugovori s odabranim ponuditeljima sklopit će se u obliku javnobilježničke isprave na trošak korisnika. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemniziranih bjanko zadužnica.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti