NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Cres

Objavljeno: 17.09.2019

Kategorije:Istaknute vijesti, Natjecaji

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

Rudolfa Strohala 2

51000 Rijeka

raspisuje

 

NATJEČAJ

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostoru

 ACI marine Cres

1) Otvoreni prostor površine 24,00 m² za smještaj dva montažna objekta (kontejnera) i obavljanje djelatnosti tehničkog servisa brodskih motora. Uz navedeni prostor na korištenje se dobiva i 100,00 m² otvorenog operativnog prostora.
Početna visina naknade iznosi 7.500,00 kn.
Početak obavljanja djelatnosti je 01. siječnja 2020. godine.

2) U zatvorenom prostoru površine 17,92 m² moguće je obavljati agencijsku, trgovačku ili uslužnu djelatnost.
Početna visina naknade iznosi 1.100,00 kn.
Navedene djelatnosti moguće je obavljati u razdoblju od tri godine. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.
Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:
– Oznaku prostora 1) ili 2) za koji se podnosi ponuda,
– Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
– Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
– Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
– Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
– BON 1 za 2018. godinu,
– Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
– Plan i program poslovnih aktivnosti.

Ponuda za korištenje prostora za djelatnost servisa brodskih motora mora sadržavati uz gore navedene uvjete i:
– najmanje tri licence ili certifikata poznatih svjetskih proizvođača koji dokazuju osposobljenost i ovlaštenje za obavljanje radova na određenim tipovima brodskih motora
– Dokaz da se sa djelatnošću servisiranja brodskih motora, pogonskih sistema za propulziju i ostale brodske opreme bavi najmanje 5 godina.

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 051/571-622.
Zatvoreni prostor se uzima u viđenom stanju, i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava.

Rok za podnošenje ponuda: 07. listopada 2019. godine do 15:00 sati.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.
Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim ponuditeljem.

Ugovori s odabranim ponuditeljima sklopit će se u obliku javnobilježničke isprave na trošak korisnika. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemniziranih bjanko zadužnica.

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do navedenog roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, 51000 Rijeka s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI CRES – Prostor br.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti