NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u ACI marini Jezera i ACI marini Korčula

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.

M. Tita 151

51410 Opatija

 

 

Raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u

 ACI marini Jezera i ACI marini Korčula

ACI marina JEZERA   –   ugostiteljska djelatnost – RESTORAN

U zatvorenom prostoru površine 257,00 m² i otvorenom prostoru (terasa s bazenom) površine 703,33 m² moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost. Početna visina mjesečne naknade iznosi 15.000,00 kn.

Prostor nije opremljen tehnologijom kuhinje niti inventarom.

Navedenu djelatnost moguće je obavljati u razdoblju od najmanje pet godina. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

ACI marina KORČULA –  trgovačka, uslužna ili agencijska djelatnost

U  zatvorenom prostoru površine 136,87 m² moguće je obavljati trgovačkuuslužnu ili agencijsku djelatnost. Početna visina mjesečne naknade iznosi 8.500,00 kn.

Navedene djelatnosti moguće je obavljati u razdoblju od tri godine. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).

 

 • Ponuda za korištenje prostora obavezno mora sadržavati:

  • Ponuđeni iznos mjesečne naknade,
  • Naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,
  • Originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • Izjavu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje,
  • BON 1 za 2016. godinu,
  • BON 2 ne stariji od 30 dana,
  • Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
  • Plan i program poslovnih aktivnosti

 

 • Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju registrirani obrt za traženu djelatnost sukladno Zakonu o obrtu i pravne osobe registrirane za traženu djelatnost sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.
 • Zainteresirani mogu prostore razgledati zaključno do 14. travnja 2018. godine i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 022/439-297 (ACI marina Jezera) i 020/711-661 (ACI marina Korčula).
 • Prostori se daju na korištenje u viđenom stanju i odabrani ponuditelji dužni su ih urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava od strane ACI d.d.

 

 • Rok za podnošenje ponuda: 20. travnja 2018. godine do 15:00 sati.

 

 • Nepravovremene ponude neće se razmatrati, a ACI d.d. zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju ili pojašnjenja i dopunu iste. ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.
 • Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.
 • ACI d.d. ima pravo odabrati korisnika koji najbolje odgovara viziji poslovanja i razvoja ACI d.d.
 • Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 15 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor u obliku javnobilježničke isprave na trošak korisnika. Po potpisivanju ugovora potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku solemniziranih bjanko zadužnica.
 • Ukoliko ponuditelji ne pristupe sklapanju istog u roku od 15 dana, smatrat će se da su odustali od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s drugim odabranim ponuditeljem.

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom zaključno do navedenog roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Maršala Tita 151, 51410 Opatija s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI JEZERA/ACI MARINI KORČULA“

Terasa restorana u ACI marini Jezera

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti