Natječaj za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti (ugostiteljske djelatnosti)

Objavljeno: 19.02.2016

Kategorije:Natjecaji

ACI d.d. objavljuje


 N A T J E Č A J

za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti
(ugostiteljske djelatnosti) u ACI marinama:
POMER, CRES, PIŠKERA I „VELJKO BARBIERI” (Slano)


Predmet natječaja:

Slijedeći novi vizualni identitet ACI marina i postavljajući nove standarde u ugostiteljstvu, ACI u sezoni 2016. povjerava obavljanje sporedne djelatnosti i to ugostiteljske djelatnosti (restoran) u 4 marine, koje uključuje i korištenje novouređenih prostora opremljenih svim potrebnim inventarom, opremom i namještajem (osim sitnim inventarom).


 

1. ACI marina POMER
Predviđeni početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti je 01. lipnja 2016. godine i to na razdoblje od 3 godine.
Početni iznos mjesečne naknade za povjeravanje obavljanja sporedne djelatnosti iznosi 18.700 kn bez PDV-a.
Obavljanje djelatnosti uključuje korištenje zatvorenog prostora površine 440,62 m2 te otvorenog prostora – terase površine 160,80 m2.


 

2. ACI marina CRES
Predviđeni početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti je 01. lipnja 2016. godine i to na razdoblje od 3 godine.
Početni iznos mjesečne naknade za povjeravanje obavljanja sporedne djelatnosti iznosi 12.000 kn bez PDV-a.
Obavljanje djelatnosti uključuje korištenje zatvorenog prostora površine 231,40 m2 te otvorenog prostora – terase površine 368 m2. U sklopu navedenih površina nalazi se i caffe bar.


 

3. ACI marina PIŠKERA
Predviđeni početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti je 01. lipnja 2016. godine i to na razdoblje od 3 godine.
Početni iznos mjesečne naknade za povjeravanje obavljanja sporedne djelatnosti iznosi 9.000 kn bez PDV-a.
Obavljanje djelatnosti uključuje korištenje zatvorenog prostora površine 228 m2 te otvorenog prostora – terase površine 223 m2.


 

4. ACI marina VELJKO BARBIERI u Slanom
Predviđeni početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti je 01. lipnja 2016. godine i to na razdoblje od 3 godine.
Početni iznos mjesečne naknade za povjeravanje obavljanja sporedne djelatnosti iznosi 18.700 kn bez PDV-a.
Obavljanje djelatnosti uključuje korištenje zatvorenog prostora površine 206,75 m2 te otvorenog prostora – terase površine 113 m2.


 

Uvjeti natječaja:
Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje navedene djelatnosti u RH.
Mjesečna naknada za povjeravanje obavljanja sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed.


 

Sadržaj ponude:
a/ Naziv, sjedište i OIB za pravne osobe, odnosno ime, prezime, prebivalište i OIB, za fizičke osobe,
b/ Izvod iz sudskog registra trgovačkih društava ili obrtnicu (dokumenti ne stariji od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenoj preslici,
c/ Ponuđeni iznos iznad početne cijene mjesečnog iznosa za korištenje izražen u HRK bez PDV-a,
d/ Potvrda porezne uprave o stanju duga (ne stariju od 6 mjeseci),
e/ Izvješća o bonitetu: BON-1 za 2014. godinu i BON-2 ne stariji od 6 mjeseci,
f/ Reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
g/ Pisani prijedlog gastro orijentacije restorana,
h/ Pisani prijedlog strategije vođenja ugostiteljskog objekta (osmišljavanje ponude).

Podaci navedeni od c/ do h/ biti će kriteriji za odabir najpovoljnije ponude.


Dostava ponude
Ponuda za natječaj dostavlja se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA SPOREDNIH DJELATNOSTI (ugostiteljske djelatnosti) U ACI MARINI (navesti za koju se ACI marinu ponuda podnosi) na adresu sjedišta društva: ACI d.d. – Maršala Tita 151 – 51410 Opatija

Rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda je 03.03.2016. godine, do 14.00 sati, do kada ponude moraju biti zaprimljene na gore navedenu adresu. Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda
Nije predviđeno javno otvaranje ponuda, a otvaranje će se obaviti u roku od 3 radna dana od proteka roka za dostavu ponuda.


 

Objava rezultata natječaja
Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 5 dana od dana zaključenja natječaja. O rezultatima odabira ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.


 

Dodatne informacije
Dodatne informacije se mogu dobiti u marini radnim danom od 9,00 do 14,00 sati:
ACI marina POMER, Pomer 26/A, uz prethodnu najavu na tel. 099 266 0932;
ACI marina CRES, Obala Sv. Benedikta 3, Cres, uz prethodnu najavu na tel. 051/571 622;
ACI marina PIŠKERA, Panitula Vela, Kornatsko otočje, uz prethodnu najavu na tel. 098 398 821;
ACI marina VELJKO BARBIERI, uvala Blato Popove mladine, Slano, uz prethodnu najavu na tel. 099 266 7487.


 

Ostali uvjeti
S odabranim ponuditeljem zaključiti će se ugovor u obliku javnobilježničkog akta, a na trošak ponuditelja. Odabrani ponuditelj biti će obvezan po potpisivanju ugovora dostaviti dvije solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn.
ACI d.d. zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne izabere niti jednog ponuditelja.

 


 

Opatija, 19.02.2016.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti