NATJEČAJ za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Trogir

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d. Tita 151 51410 Opatija

raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru

 ACI marine Trogir

 

 

 

U zatvorenom prostoru površine 39,06 m² koji se sastoji od radionice, te otvorenog prostora površine 100,00 m², moguće je obavljati servisnu djelatnost (servisiranje plovila).

Početna visina naknade iznosi 8.500,00 kn.

Servisnu djelatnost je moguće obavljati u razdoblju od tri godine. Obavljanje djelatnosti je cjelogodišnje.

 

Ostali uvjeti:

 

Sve istaknute cijene su bez PDV-a.

Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno unaprijed. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo)

Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 7 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 021/882-022 i mob 098/398-825.

Pismene ponude mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje navedene djelatnosti u RH.

 

Ponuda mora sadržavati pored minimalno ponuđenog iznosa naknade za korištenje prostora:

  • originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu,
  • najmanje tri licence ili certifikata poznatih svjetskih proizvođača koji dokazuju osposobljenost i ovlaštenje za obavljanje radova na određenim tipovima motora ili plovila,
  • Dokaz da se sa djelatnošću servisiranja brodskih motora, pogonskih sistema za propulziju i ostale brodske opreme bavi najmanje 5 godina,
  • BON 1 za 2016. godinu i BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja.

 

Rok za podnošenje ponuda: 16. siječnja 2018. godine do 15:00 sati

 

Svi dokumenti moraju biti ovjereni potpisom.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 7 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ne pristupi sklapanju istog u roku od 7 dana, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti sa idućim najpovoljnijim ponuditeljem.

 

Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Sa odabranim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u obliku dvije solemnizirane bjanko zadužnice, svake na iznos do 50.000,00 kn.

 

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici na adresu ACI d.d., Maršala Tita 151, 51410 Opatija s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI TROGIR“.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti