Natječaj za novootvorena radna mjesta – ACI marina “Veljko Barbieri” – Slano

Objavljeno: 05.11.2015

Kategorije:Istaknute vijesti, Natjecaji

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d., Opatija, Maršala Tita 151,  

Opatija,  4.11.2015. godine

Uprava ACI d.d. raspisuje

NATJEČAJ

ACI marina VELJKO BARBIERI – Slano – natječaj za novootvorena radna mjesta

 

 1. Šef recepcije  (1 izvršitelj)
 2. Recepcionar I (1 izvršitelj)
 3. Vođa posade (1 izvršitelj)
 4. Mornar – kućni majstor (1 izvršitelj)
 5. Mornar I (4 izvršitelja)
 6. Domaćica – spremačica (1 izvršitelj)

– radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Za navedena radna mjesta utvrđeni uvjeti za obavljanje poslova su:

Ad 1.

 • Stručna sprema: prvostupnik hotelijersko – turističke ili druge struke
 • Radno iskustvo: 3  godine
 • Potrebna razina znanja stranih jezika: engleski i još jedan svjetski jezik u govoru i pismu.
 • Posebna znanja i vještine: izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, znanje rada na računalu

Ad 2.

 • Stručna sprema: prvostupnik hotelijersko – turističke struke
 • Radno iskustvo: 1  godina
 • Potrebna razina znanja stranih jezika: engleski i još jedan svjetski jezik u govoru i pismu.
 • Posebna znanja i vještine: izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, znanje rada na računalu

Ad 3.

 • Stručna sprema: prvostupnik pomorske ili druge struke
 • Radno iskustvo: 3  godine
 • Potrebna razina znanja stranih jezika: engleski i još jedan svjetski jezik u govoru i pismu.
 • Posebna znanja i vještine: položen ispit za voditelja brodice C kategorije, izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, znanje rada na računalu, položen ispit vozača B kategorije

Ad 4.

 • Stručna sprema: SSS  elektrotehničke, tehničke ili slične struke
 • Radno iskustvo: 2  godine
 • Potrebna razina znanja stranih jezika: poznavanje engleskog jezika
 • Posebna znanja i vještine: položen ispit za voditelja brodice B kategorije, poznavanje pomorskih vještina

Ad 5.

 • Stručna sprema: SSS  pomorske, tehničke ili druge struke
 • Radno iskustvo: 1  godina
 • Potrebna razina znanja stranih jezika: dobro govorno sporazumijevanje na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku
 • Posebna znanja i vještine: položen ispit za voditelja brodice B kategorije, poznavanje pomorskih vještina

Ad 6.

 • Stručna sprema: NKV
 • Radno iskustvo: 1  godina

Potrebni dokumenti (isprave):

 • molba za zaposlenje sa opisom motivacije
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme i potrebnih znanja i vještina
 • elektronički zapis HZMO podataka o radnom stažu

NAPOMENA:

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune prijave neće se razmatrati kao ni prijave kandidata  koji ne ispunjavaju uvjete natječaja. Također se neće razmatrati prijave kandidata koji se ne odazovu pozivu na razgovor. Poslodavac bira kandidate na temelju dostavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta i razgovora  s kandidatima. Kandidati koji nemaju položen ispit za voditelja brodice tražene kategorije, dužni su ga položiti u roku od tri mjeseca od zaključenja ugovora o radu.

Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.

Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja razgovora najmanje tri dana prije održavanja istog.

Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: Za natječaj – ACI marina „Veljko Barbieri“ – Slano, završno sa danom 18.11. 2015. godine na adresu : ACI d.d. Opatija, M. Tita 151, 51410 Opatija.

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti