Promjena adrese sjedišta Društva

Obavještavamo Vas da je ACI d.d. promijenilo sjedište Društva na adresu Rudolfa Strohala br. 2. u Rijeci, a na kojoj će adresi nastaviti poslovanje.

Navedena će adresa biti aktivna s danom 3.12.2018.godine.

Kontakt brojevi telefona i fax-a ostaju neizmjenjeni.

Novi kontakt podaci su slijedeći:

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d.
Rudolfa Strohala 2
51000 Rijeka

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti