Struktura

Struktura

Tijela društva

 

·        Uprava

o   Kristijan Pavić, predsjednik

o   dr. sc. Juraj Bukša, član

 

·        Nadzorni odbor

o   Dražen Ivanušec, predsjednik

o   Dobrica Rončević, zamjenik predsjednika

o   Marijeta Hladilo, članica

o   Tomislav Ninić, član

o   Edo Karuza, član

 

·        Revizijski odbor

o   Marijeta Hladilo, predsjednica

o   Davor Vašiček, zamjenik

o   Denis Buterin, član

 

 

·        Glavna skupština

o   Predsjednik Glavne skupštine:  Gari Cappelli, ministar turizma

o   Zamjenik predsjednika Glavne skupštine:  Oleg Butković,  ministar mora, prometa i infrastrukture

 

Ustroj ACI d.d.

ACI je jedinstven sustav u čijem sastavu se nalaze 22 marine rasprostranjene na potezu od Umaga do Dubrovnika što ACI čini najvećim lancem marina na Mediteranu. Na čelu svake marine je direktor marine. U Opatiji, sjedištu društva, nalaze se zajedničke službe koje na čelu s predsjednikom i članom uprave upravljaju cijelim sustavom.

·        Odjel nautike, direktor Branimir Mađer

·        Odjel za financijsko ekonomske poslove, direktor Ida Bajc

·        Odjel za pravne poslove i ljudske resurse, direktor Dražen Tomić

Ažurnu dioničku strukturu ACI d.d. možete naći na stranicama Središnjeg klirinškog depozitnog društva (www.skdd.hr).

 

 

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti