Struktura

Struktura

Tijela društva

 

·        Uprava

o   Kristijan Pavić, predsjednik

o   dr. sc. Juraj Bukša, član

 

·        Nadzorni odbor

o   Dražen Ivanušec, predsjednik

o   Dobrica Rončević, zamjenik predsjednika

o   Marijeta Hladilo, članica

o   Tomislav Ninić, član

o   Edo Karuza, član

 

·        Revizijski odbor

o   Marijeta Hladilo, predsjednica

o   Davor Vašiček, zamjenik

o   Denis Buterin, član

 

 

·        Glavna skupština

 

Ustroj ACI d.d.

ACI je jedinstven sustav u čijem sastavu se nalaze 22 marine rasprostranjene na potezu od Umaga do Dubrovnika što ACI čini najvećim lancem marina na Mediteranu. Na čelu svake marine je direktor marine. U Rijeci, sjedištu društva, nalaze se zajedničke službe koje na čelu s predsjednikom i članom uprave upravljaju cijelim sustavom.

·        Odjel nautike, direktor Branimir Mađer

·        Odjel za financijsko ekonomske poslove, direktor Ida Bajc

·        Odjel za pravne poslove i ljudske resurse, direktor Dražen Tomić

 

Vlasnička struktura

ACI d.d. je dioničko društvo u većinskom državnom vlasništvu. Temeljni kapital u iznosu od 399.816.000,00 kuna, podijeljen je na 111.060 dionica, svaka u nominalnom iznosu od 3.600 kuna.

Dionice su redovne dionice koje glase na ime (ACI-R-A). Pregled Prvih 10 računa sa najvećom količinom vrijednosnih papira dostupan je na: https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:52:6179783171617::NO:RP:

Stanje na dan 31.12.2019. godine:

 

ACI marine

Odaberi regiju:

Odaberi marinu:

Pregledaj marinu

ACI top novosti

Arhiva novosti