Zahtjev za godišnji vez

ACI marina:

ACI UmagACI RovinjACI PulaACI PomerACI OpatijaACI CresACI S. DragaACI ŠimuniACI Jezera
ACI SkradinACI VodiceACI TrogirACI SplitACI MilnaACI VrboskaACI KorčulaACI SlanoACI Dubrovnik

Vlasnik/Korisnik:

Plovilo:

Podmirenje naknade:

obročno - 50% + 50%**jednokratno – 100%

**u slučaju obročnog plaćanja cjelokupni iznos iz ugovora za godišnji vez, prema važećem Cjeniku ACI d.d., uvećava se za 2%; svaki obrok po 50% ukupne vrijednosti ugovora (ukupna vrijednost ugovora obuhvaća i naknadu za brodske ležaljke i podmetače kada se sklapa ugovor o godišnjem smještaju na kopnu; prvi obrok dospijeva na plaćanje 7 dana od dana početka stupanja ugovora na snagu; drugi obrok dospijeva na plaćanje u roku od 6 mjeseci od početka stupanja na snagu ugovora

Privola:

*obvezno polje